Teknisk förvaltning


Ordning och reda är grundbulten i den tekniska förvaltningen. Vi hjälper Er att upprätta underhållsplaner och uppskatta kommande kostnader för åren framöver. Era driftavtal följs upp och vi ser till att Ni får den service Ni betalar för.

Förvaltaren stöttar fastighetstekniker och fastighetsskötare i deras dagliga arbete och håller kontinuerliga uppföljnings- och driftmöten för att säkerställa leveransen gentemot Er. Bland annat går vi igenom energiförbrukningen och ser till att fastighetens system fungerar optimalt för att hålla nere kostnader och miljöpåverkan.

Utöver detta är förvaltaren behjälplig med försäkringsärenden, störningsärenden och agerar beställare för underhållsarbeten och större ombyggnations- och underhållsprojekt. Vid mindre projekt går förvaltaren in i rollen som projektledare.