Teknisk drift


Vårt mål är att ligga steget före. Då åtgärder görs innan hyresgästerna märkt av problemet kan vi hjälpa Er att minska antalet felanmälningar.

Inför ett övertagande av en fastighets förvaltning går vi igenom objektet och lägger upp ronderingslistor för driftpersonalen. På det viset säkerställer vi att inget hamnar mellan stolarna.

Vi förstår vikten av snabb återkoppling och ett trevligt bemötande för att bibehålla nöjda hyresgäster.