Projektledning


I vårt nätverk har vi skickliga projektledare som vi samarbetar med. De håller i Ert projekt från idéstadie hela vägen fram till slutbesiktning och överlämning till förvaltningen.

Vi har en gedigen projektprocess vilket gör att Ni kan känna Er trygga med att vi följer upp tidplaner och kostnader och håller en tydlig dialog med Er om eventuella avvikelser uppstår.

Projektledarna vet vikten av att hålla alla berörda informerade. De tar input från teknikerna som arbetar i byggnaden kring husens specifika tekniska utmaningar.