Fastighetsskötsel


Rent och snyggt är grundstommen i en väl fungerande fastighetsskötsel. Lövet ser till att Era fastigheter upplevs som trivsamma och trygga. I många fall krävs mycket små medel för att uppnå detta, som att hålla sikten fri kring hörnet genom att klippa buskar och trimma träd, se till att utemiljön är skräpfri och att skalskyddet är intakt för att undvika att obehöriga tar sig in i byggnaden.