Våra tjänster

Lövet Förvaltning AB har erfarenhet gällande förvaltning av bostadsfastigheter, kontor, logistik, köpcenter och handelsfastigheter. Alla förvaltningsobjekt med sina specifika behov och utmaningar.

Vi har möjlighet att hjälpa Er att bemanna med personal under kortare eller längre perioder. Beroende på vad Era behov är kan vi erbjuda helhetslösningar och utgå ifrån Lövets processer, rutiner och checklistor.

Vi eftersträvar ordning och reda. Vi dokumenterar och följer upp energiförbrukning, myndighetskrav och felanmälan för att på ett smidigt sätt kunna återkoppla till Er. Uppföljningarna används till att få fram förslag på förbättringar och effektiviseringsmöjligheter. Allt för att vi ska kunna leverera fastighetsförvaltning i toppklass.