Om oss

Efter många år i fastighetsbranschen såg vi ett behov av ett bolag som tar hand om den tekniska helheten i ert fastighetsbestånd. Vi startade därför Lövet Förvaltning AB. Vårt mål är att ni upplever oss som en partner som endast debiterar för de tjänster ni efterfrågar. En tät dialog och klara riktlinjer mellan beställare och utförare är alltså avgörande för oss.

För oss är samsyn om hur era fastigheter skall skötas och ett långvarig samarbete vår största drivkraft. Välkommen att kontakta oss för ett möte där vi kan diskutera Ert behov av förvaltningstjänster!


Bakgrund

Lövet Förvaltning AB är ett bolag som ägs av Combi Consult AB och Tefö AB. 

TeFö AB (org.nr 559042-5129) har en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen med kunskaper om teknik, energi, hållbarhet och att framgångsrikt leda projekt. Vi har en god kunskap om och förståelse för hur teknik och affärsverksamhet interagerar. Vi kan också omsätta de tekniska behoven och förutsättningarna till affärsmässigt hållbara lösningar och har ett brett kontaktnät inom fastighetsbranschen.

CombiConsult i Stockholm AB (org.nr 556436-9782) erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom El, Tele, Data och Larm. Vi utför total- och utförandeentreprenader, ny- och ombyggnadsinstallationer, service och reparationer, projektering, konstruktion, energimätning, besiktning och rådgivning. I samarbete med Rexel projekterar, levererar och installerar vi solcellssanläggningar och laddningsstationer. Det senaste räkenskapsåret sysselsätter vi omkring 45 personer och omsätter drygt 62 miljoner.